Αιμοληψία και μεταφορά δείγματος

Λήψη και συλλογή βιολογικών δειγμάτων (αίματος, ούρων, κοπράνων κ.α.) και μεταφορά τους σε κλινικό εργαστήριο.

Η συλλογή των βιολογικών δειγμάτων γίνεται στην οικία ή στον τόπο διαμονής του ασθενή. Πραγματοποιείται από έμπειρο και εγγεγραμμένο νοσηλευτικό λειτουργό ο οποίος επεξηγεί με σαφήνεια την όλη διαδικασία και τον σκοπό της λήψης του δείγματος προσφέροντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα διακίνησης των δειγμάτων στο μικροβιολογικό εργαστήριο της αρεσκείας του ασθενή και η παράδοση των αποτελεσμάτων στο σπίτι.

Η αιμοληψία πραγματοποιείται με την χρήση σύριγγας, πεταλούδας ή συσκευής κλειστού κυκλώματος συλλογής του αίματος. Οι προαναφερόμενη μέθοδοι αποτελούν τους μόνους ενδεδειγμένους σύμφωνα με την ισχύουσα νοσηλευτική επιστήμη, ενώ η επιλογή της μεθόδου κρίνετε αναλόγως της περίστασης. Κατά κανόνα, η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη την ίδια ημέρα. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις που η εξέταση το απαιτεί, να συστήνεται προετοιμασία πριν την συλλογή τους αίματος και συνεπώς να προτιμάτε η παροχή της υπηρεσίας όχι την ίδια ημέρα.

Η αναμενόμενη διάρκεια της αιμοληψίας ποικίλει και διαφοροποιείται από διάφορους παράγοντες όπως η συνεργασία του πελάτη με τον νοσηλευτή, η δυσδιάκριτες φλέβες λόγο ηλικίας, βάρους, παθολογικού ιστορικού κα. Συνήθως πραγματοποιείται σε μερικά λεπτά. Η διαδικασία αιμοληψίας είναι κατά κανόνα, εύκολη, γρήγορη και γίνεται υπεύθυνα από έμπειρους νοσηλευτικούς λειτουργούς. Με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη, πάντοτε παρέχεται καλής ποιότητας φροντίδα.

Στην αιμοληψία, κατά κανόνα, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο πρόκλησης ήπιου πόνου στο πελάτη κατά την φλεβοκέντηση (διαδερμική εμβολή της βελόνας στη φλέβα). Σε καμία περίπτωση δεν θα προκληθεί περιττή ταλαιπωρία στον ασθενή, πέραν εκείνης της έμφυτης ταλαιπωρίας που ενδέχεται να υπάρξει λόγω της επέμβασης της βελόνας στην φλέβα.

Η αιμοληψία πραγματοποιείται είτε για λογαριασμό μικροβιολογικών και κλινικών εργαστηρίων είτε για λογαριασμό των ίδιων των πελατών.

Κατά κανόνα η αιμοληψία, δίνει την δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να διαγνώσει με περισσότερη ασφάλεια την περεταίρω θεραπεία του ασθενή. Προκύπτει ως όφελος, η διάγνωση στον επιτρεπόμενο βαθμό, τι ακριβώς αντιμετωπίζει ο ασθενής και οι ενδεχόμενες προτεινόμενες θεραπείες από τον θεράποντα ιατρό.

Για το αναμενόμενο κόστος της υπηρεσίας χωρίς ενδεχόμενες επιπλοκές, αποταθείτε στην εταιρεία μας, στο τηλέφωνο 22311100. Υπάρχει, επίσης, ενδεχόμενο οικονομικής επιβάρυνσης πέραν του κόστους της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί στον ασθενή. Σε τέτοια περίπτωση ο ασθενής πάντοτε ενημερώνεται προηγουμένως, εκτός στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έτυχε πλήρους ενημέρωσης της εν λόγω υπηρεσίας από το διάβασμα του κειμένου, μπορεί να αποταθεί τηλεφωνικώς στην εταιρεία A. MALTEZOS NURSE FOR YOU LTD στο 22311100 και να ζητήσει συγκεκριμένη πληροφόρηση. Η πιο πάνω είναι ενδεικτική ενημέρωση και δεν αποσκοπεί στην πλήρη και εξαντλητική ενημέρωση του ασθενούς. Η πιο πάνω πληροφόρηση δεν μπορεί να εκληφθεί ως υποκατάσταση ιατρικών γνωματεύσεων. Για εξατομικευμένη ενημέρωση αποταθείτε στον θεράποντα ιατρό σας.

Υπάρχει κατά την διάρκεια λειτουργίας του γραφείου μεταξύ των ωρών 0830-1830 διαθέσιμο προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει την οποιαδήποτε περεταίρω πληροφόρηση σας για τις διαδικασίες λήψης και συλλογής βιολογικών δειγμάτων. Πάντοτε η παρεχόμενη υπηρεσία, παρέχεται από έμπειρο προσωπικό με την επίδειξη ανάλογου σεβασμού προς την προσωπική ζωή του πελάτη.