Ειδικοί Πληγών / Τραυμάτων

Η ακριβής ταυτοποίηση και τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών ενός τραύματος, μαζί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, αποτελούν ζωτική σημασία τόσο για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων όσο και για τη μείωση του κόστους της περίθαλψης. Αυτό γίνεται από το έμπειρο και καλά καταρτισμένο προσωπικό της Nurse For You. Η αξιολόγηση ενός τραύματος καθοδηγεί την περίθαλψή του, κάτι που γίνεται από τον εγγεγραμμένο νοσηλευτικό λειτουργό μας. Η αναμενόμενη διάρκεια της φροντίδας του τραύματος ποικίλει και διαφοροποιείται από διάφορους παράγοντες.

Περιποίηση τραυμάτων / εγκαυμάτων

Με τον όρο τραύμα αναφερόμαστε στην οποιαδήποτε ρήξη του δέρματος και συνεπώς της προστατευτικής του λειτουργίας. Προκύπτει μετά από κάποιου είδους τραυματισμό (χειρουργική επέμβαση, χημικές ουσίες, θερμότητα, τριβή, πίεση) ή ως αποτέλεσμα μιας ασθένειας (φλεβικό έλκος, καρκινώματα κ.α). Η πρόληψη και η διαχείριση του τραύματος πολλές φορές αποτελεί μεγάλη πρόκληση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες (συννοσηρότητα, κινητικότητα, θρέψη κ.α) που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο νέων τραυμάτων ή να παρατείνουν την επούλωση των υπάρχουσων. Ένα τραύμα μπορεί να περιγραφεί με διάφορους τρόπους σύμφωνα με την αιτιολογία του, την ανατομική του θέση, με το αν είναι οξύ ή χρόνιο, με τη μέθοδο κλεισίματος, με την πιθανή συμπτωματολογία που παρουσιάζεται ή ακόμη και με βάση του κυριάρχου τύπου ιστών που αφορά.