Τοποθέτηση ουροκαθετήρα

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως

Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως πραγματοποιείται με την εισαγωγή καθετήρα στην ουροδόχο κύστη (μέσω της ουρήθρας) για την παροχέτευση των ούρων. Κατά την τοποθέτηση του καθετήρα τηρούνται οι αρχές ασηψίας – αντισηψίας. Ο καθετηριασμός γίνεται στην οικία ή στον τόπο διαμονής του ασθενή από έμπειρο και εγγεγραμμένο νοσηλευτικό λειτουργό κατόπιν ιατρικών οδηγιών.

Κατά κανόνα, η υπηρεσία παρέχεται στον ασθενή την ίδια ημέρα. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις όπου κατόπιν ιατρικής συμβολής η διαδικασία καθετηριασμού απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, και συνεπώς σε συνεννόηση με το ασθενή να προγραμματίζεται η παροχή της υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό.

Η αναμενόμενη διάρκεια του καθετηριασμού ποικίλει και διαφοροποιείται από διάφορους παράγοντες, όπως η συνεργασία του ασθενή με τον νοσηλευτή.

Η διαδικασία επιλογής καθετήρα γίνεται σύμφωνα με την ιατρική οδηγία και με κριτήρια το χρονικό διάστημα παραμονής του καθετήρα και τη διάμετρο της ουρήθρας. Η διαδικασία είναι κατά κανόνα, εύκολη, γρήγορή και γίνεται υπεύθυνα από έμπειρους νοσηλευτικούς λειτουργούς. Γίνεται επιλογή καθετήρα μικρότερης διαμέτρου από εκείνο της ουρήθρας για αποφυγή τραυματισμού και η εισαγωγή του γίνεται με ήπιους χειρισμούς αφού προηγηθεί λίπανση του άκρου του καθετήρα πριν την εισαγωγή. Πάντοτε παρέχεται καλής ποιότητας φροντίδας στον ασθενή.

Για το αναμενόμενο κόστος της υπηρεσίας χωρίς ενδεχόμενες επιπλοκές, αποταθείτε στην εταιρεία μας, στο τηλέφωνο 22311100. Υπάρχει, επίσης, ενδεχόμενο οικονομικής επιβάρυνσης πέραν του κόστους της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί στον ασθενή. Σε τέτοια περίπτωση ο ασθενής πάντοτε ενημερώνεται προηγουμένως, εκτός στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν έτυχε πλήρους ενημέρωσης της εν λόγω υπηρεσίας από το διάβασμα του κειμένου, μπορεί να αποταθεί τηλεφωνικώς στην εταιρεία A. MALTEZOS NURSE FOR YOU LTD στο 22311100 και να ζητήσει συγκεκριμένη πληροφόρηση. Η πιο πάνω είναι ενδεικτική ενημέρωση και δεν αποσκοπεί στην πλήρη και εξαντλητική ενημέρωση του ασθενούς. Η πιο πάνω πληροφόρηση δεν μπορεί να εκληφθεί ως υποκατάσταση ιατρικών γνωματεύσεων. Για εξατομικευμένη ενημέρωση αποταθείτε στον θεράποντα ιατρό σας.

Υπάρχει κατά την διάρκεια λειτουργίας του γραφείου μεταξύ των ωρών 8:00 – 16:30 διαθέσιμο προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει την οποιαδήποτε περεταίρω πληροφόρηση σας για τον καθετηριασμό ουροδόχου κύστης. Πάντοτε η παρεχόμενη υπηρεσία, παρέχεται από έμπειρο προσωπικό με την επίδειξη ανάλογου σεβασμού προς την προσωπική ζωή του ασθενούς.