Νοσηλευτικές / Ιατρικές Υπηρεσίες

Νοσηλεία

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών. Η κατ’ οίκον νοσηλεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και διαχρονικός μας στόχος είναι η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και εξυπηρέτησης των αναγκών των ασθενών.

Η παροχή του ύψιστου επιπέδου φροντίδας από τους επαγγελματίες υγείας που διαθέτουμε εγγυάται την ανακούφιση και την ασφάλειά σας. Οι οδηγίες του θεράποντος ιατρού αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαδικασία των νοσηλευτικών μας υπηρεσιών αφού η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι, σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έτυχε πλήρους ενημέρωσης για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, μπορεί να αποταθεί στο τηλέφωνο 22311000, ωστόσο η πληροφόρηση που θα τύχει θα είναι ενδεικτική και δεν υποκαθιστά την ιατρική γνωμάτευση. Ως εκ τούτου, για εξατομικευμένη ενημέρωση, παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στον θεράποντα ιατρό σας.

Προσφέρουμε τις πιο κάτω υπηρεσίες νοσηλείας:

Παραμονή - Φροντίδα

Η φροντίδα του ασθενούς γίνεται στην οικία ή στον τόπο διαμονής του. Η υπηρεσία παρέχεται στον ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στον ασθενή ό,τι χρειάζεται για τη φροντίδα και τις ανάγκες του. Ταυτόχρονα, μέσω της φροντίδας που προσφέρουμε, προσφέρουμε ψυχολογική στήριξη στον ασθενή.

  • Παραμονή με τον ασθενή
  • Ατομική υγεινή
  • Παρακολούθηση ζωτικών σημείων
  • Φροντίδα και αλλαγή στομιών

Το πρόγραμμα παραμονής με τους ασθενείς συμπεριλαμβάνει συντροφικότητα σε ηλικιωμένους και συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες (συνομιλία, διάβασμα, γραφή, παιχνίδια κ.α). Ταυτόχρονα φροντίζουμε οι ασθενείς να λαμβάνουν τακτικά τη φαρμακευτική τους αγωγή. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ατομική υγιεινή, η οποία προάγει τη συνολική σωματική και ψυχική ευεξία του ασθενούς ενώ, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται, ακολουθείται καθαριότητα επί κλίνης.

Ανάμεσα στα καθήκοντα στα οποία το έμπειρο προσωπικό μας είναι έτοιμο να ανταποκριθεί είναι η φροντίδα και η αλλαγή στομίας που είναι το αποτέλεσμα μίας επέμβασης λόγω κάποιας νόσου ή τραυματισμού και η οποία αποσκοπεί στην απέκκριση των παραπροϊόντων του οργανισμού. Η παρακολούθηση ζωτικών σημείων (μέτρηση αρτηριακής πίεσης, οξυμετρία, μέτρηση καρδιακών σφίξεων/παλμών, μέτρηση σακχάρου, θερμοκρασία) είναι επίσης αναγκαία για τη γενική κλινική εικόνα του ασθενούς. Σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται αποκλίσεις των τιμών των ζωτικών σημείων, ενημερώνεται σχετικά ο θεράποντας ιατρός.