Μεταφορές με Αναπηρικά Οχήματα

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρείας μας δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα να έχουν εύκολη προσβασιμότητα στους χώρους μετακίνησής τους. Οι μεταφορές με τα αναπηρικά οχήματα τα οποία διαθέτουμε διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρίες αφού στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη φροντίδα. Με τη συνοδεία νοσηλευτή, η μετακίνηση γίνεται με τα ειδικά αμαξίδια και τα εξοπλισμένα αυτοκίνητά μας ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή ταλαιπωρία τόσο των ίδιων των ανθρώπων με αναπηρία όσο και των συγγενών τους. Το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των ατόμων.