Οξυγονοθεραπεία / Συμπυκνωτές

Η οξυγονοθεραπεία είναι η θεραπεία που παρέχει στον ασθενή επιπλέον οξυγόνο. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς αντιμετωπίζουν παθήσεις που αποτρέπουν τη λήψη αρκετού οξυγόνου. Η Εταιρία μας διαθέτει συμπυκνωτές οξυγόνου προς ενοικίαση ή αγορά ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Η γνώση μας είναι στη διάθεση του ασθενούς. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του γιατρού σχετικά με την ποσότητα του συμπληρωματικού οξυγόνου που χρειάζεται ο ασθενής και τις ώρες χορήγησής του κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 24ωρου. Το πρόγραμμα οξυγονοθεραπείας επιβάλλεται να ακολουθείται κατά γράμμα, ώστε να αποφευχθούν παρενέργειες που σχετίζονται με χορήγηση λιγότερης ή περισσότερης ποσότητας οξυγόνου.