Αναρρόφηση εκκριμάτων

Η αναρρόφηση είναι μια ιατρική διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση μιας συσκευής αναρρόφησης για την απομάκρυνση της περίσσειας υγρού, βλέννας ή άλλων εκκριμάτων από τον αεραγωγό, τη μύτη ή/και το στόμα. Η διαδικασία πραγματοποιείται συνήθως για να βοηθήσει άτομα που δυσκολεύονται να καθαρίσουν τις διόδους αέρα τους φυσικά (πχ άτομα με νευρομυϊκές διαταραχές)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας καθετήρας αναρρόφησης εισάγεται στην περιοχή και μέσω αρνητικής πίεσης πραγματοποιείτε η απομάκρυνση του ανεπιθύμητου υλικού. Η αναρρόφηση πραγματοποιείτε συνήθως από έναν επαγγελματία υγείας αλλά μπορεί να γίνει και από το ίδιο το άτομα ή/και τον φροντιστή του στο σπίτι, υπό την καθοδήγηση ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

Ενώ η αναρρόφηση μπορεί να είναι μια σωτήρια διαδικασία σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να συσχετιστεί με κινδύνους και επιπλοκές, όπως αιμορραγία, λοίμωξη ή βλάβη στους ιστούς. Επομένως, θα πρέπει να εκτελείται μόνο όταν είναι απαραίτητο και με τις κατάλληλες προφυλάξεις και εξοπλισμό.