Χορήγηση παρεντερικής σίτησης

Χορήγηση παρεντερικής σίτισης

Παρεντερική σίτιση είναι η διαδικασία στην οποία ένα ιδικό διάλυμα εγχύεται μέσω ενδοφλέβιου καθετήρα. Η σίτιση παρεντερικά γίνεται σε άτομα που λόγο κάποιας βλάβης του γαστρεντερικού συστήματος ενδείκνυται η παράκαμψη της γαστρεντερικής οδού. Η παρεντερική σίτιση, εχτός Νοσοκομείου (Parenteral Nutrition) μπορεί να χορηγηθεί και κατ’ οίκον από εξειδικευμένο προσωπικό (Home Parenteral Nutrition).

Η χορήγηση παρεντερικής σίτισης γίνεται στην οικία ή στον τόπο διαμονής του ασθενή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάζεται και επιβλέπεται από κλινικό διατροφολόγο, ο οποίος σε συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών μας, παρέχει στα άτομα που χρήζουν εντερικής σίτισης, 24ωρη υποστήριξη σίτισης με τη χρήση ειδικού σωλήνα.

(Κατά κανόνα,) η υπηρεσία παρέχεται στον ασθενή την ίδια ημέρα. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή της υπηρεσίας να εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας του ιδικού διαλύματος από την ανάλογη αρμόδια υπηρεσία.

Η αναμενόμενη διάρκεια κατά την διαδικασία της παρεντερικής σίτισης ποικίλει και διαφοροποιείται από διάφορους παράγοντες, όπως η συνεργασία του ασθενή με τον νοσηλευτή. Συνήθως πραγματοποιείται σε μερικά λεπτά. Η διαδικασία παρεντερικής σίτισης είναι κατά κανόνα, εύκολη, γρήγορή και γίνεται υπεύθυνα από έμπειρους νοσηλευτικούς λειτουργούς. Πάντοτε παρέχεται καλής ποιότητας φροντίδας στον ασθενή.

Η παρεντερική σίτιση, αφορά πρωτίστως το συμφέρον του ασθενή και πάντοτε κάτω από τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού. Κατά κανόνα, στην παρεντερική σίτιση υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο πρόκλησης ήπιου πόνου στον ασθενή κατά την διάρκεια επέμβασης της βελόνας στον ασθενή. Σε καμία περίπτωση δεν θα προκληθεί περιττή ταλαιπωρία στον ασθενή, πέραν εκείνης της έμφυτης ταλαιπωρίας που ενδέχεται να υπάρξει.

Για το αναμενόμενο κόστος της υπηρεσίας χωρίς ενδεχόμενες επιπλοκές, αποταθείτε στην εταιρεία μας, στο τηλέφωνο 22311100. Υπάρχει, επίσης, ενδεχόμενο οικονομικής επιβάρυνσης πέραν του κόστους της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί στον ασθενή. Σε τέτοια περίπτωση ο ασθενής πάντοτε ενημερώνεται προηγουμένως, εκτός στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν έτυχε πλήρους ενημέρωσης της εν λόγω υπηρεσίας από το διάβασμα του κειμένου, μπορεί να αποταθεί τηλεφωνικώς στην εταιρεία A. MALTEZOS NURSE FOR YOU LTD στο 22311100 και να ζητήσει συγκεκριμένη πληροφόρηση. Η πιο πάνω είναι ενδεικτική ενημέρωση και δεν αποσκοπεί στην πλήρη και εξαντλητική ενημέρωση του ασθενούς. Η πιο πάνω πληροφόρηση δεν μπορεί να εκληφθεί ως υποκατάσταση ιατρικών γνωματεύσεων. Για εξατομικευμένη ενημέρωση αποταθείτε στον θεράποντα ιατρό σας.

Υπάρχει κατά την διάρκεια λειτουργίας του γραφείου μεταξύ των ωρών 0830-1830 διαθέσιμο προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει την οποιαδήποτε περεταίρω πληροφόρηση σας για την παρεντερική σίτιση. Πάντοτε η παρεχόμενη υπηρεσία, παρέχεται από έμπειρο προσωπικό με την επίδειξη ανάλογου σεβασμού προς την προσωπική ζωή του ασθενούς