Διαγνωστική εξέταση COVID-19

Covid 19

Η εταιρεία μας βρέθηκε από την αρχή στην πρώτη γραμμή ενάντια στην εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, διαθέτοντας επιστημονικό προσωπικό, τεχνογνωσία και πόρους για την αντιμετώπισή της.

Διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, προκειμένου να συλλέξουμε το απαραίτητο δείγμα και να το μεταφέρουμε με όλες τις προδιαγραφές και την απαιτούμενη ασφάλεια σε συνεργαζόμενο διαγνωστικό κέντρο – διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να εκπονήσουμε και άλλες ιατρικές εξετάσεις στο σπίτι.

Τα διαθέσιμα κατ’ οίκον τεστ για τον COVID-19 είναι το ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ (ΤΕΣΤ PCR) και το RAPID ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ.

H παρεχόμενη υπηρεσία ενός διαγνωστικού τεστ COVID 19 (PCR και rapid) που διεξάγει η εταιρεία μας, περιλαμβάνει την κατ’ οίκον λήψη, μεταφορά σε διαγνωστικό κέντρο (σε περίπτωση που πρόκειται για δείγμα PCR) αλλά και ενημέρωση των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση λήψης δείγματος PCR, αφού παραληφθούν τα δείγματα από το εργαστήριο ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα τα οποία είναι έτοιμα από 12 έως 24 ώρες.

Επίσης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει και ομαδικές δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται στο χώρο σας (σπίτι, εταιρεία, γραφείο, επιχειρήσεις) με απόλυτη ασφάλεια και απόλυτη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας για τον κορωνοϊό αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού σας.