Μέτρηση σακχάρου και χορήγηση ινσουλίνης

Μέτρηση Ζαχάρου

Οι φυσιολογικές τιμές του σακχάρου αίματος κυμαίνονται από 60 έως 100mg/dl. Η τιμή σακχάρου αίματος μετά το φαγητό αυξάνεται φυσιολογικά έως 140mg/dl. Τα άτομα με διαβήτη τύπου Ι ή τύπου ΙΙ εμφανίζουν τιμές σακχάρου χαμηλότερες ή ψηλότερες από το φυσιολογικό. Η μέτρηση ζαχάρου και χορήγηση ινσουλίνης γίνεται στην οικία ή στον τόπο διαμονής του ασθενή.

Τόσο η μέτρηση του ζαχάρου όσο και η χορήγηση ινσουλίνης πραγματοποιείται από έμπειρο και εγγεγραμμένο νοσηλευτικό λειτουργό. Η χορήγηση ινσουλίνης γίνεται κατόπιν οδηγιών του θεράποντος ιατρού.

Η μέτρηση σακχάρου γίνεται με φορητό μετρητή. Είναι συσκευή που προορίζεται για τη μέτρηση των επιπέδων του σακχάρου (mg/dl ή mmol/L) σε δείγμα τριχοειδικού αίματος, με ειδικές ταινίες ελέγχου. Ο μετρητής είναι αξιόπιστος, όταν ακολουθείται η σωστή διαδικασία μέτρησης. Τόσο η μέτρηση σακχάρου όσο και η χορήγηση ινσουλίνης, πραγματοποιείται με την χρήση σύριγγας/βελόνας/ένεσης.

Η αναμενόμενη διάρκεια της αιμοληψίας ποικίλει και διαφοροποιείται από διάφορους παράγοντες, όπως η συνεργασία του ασθενή με τον νοσηλευτή. Συνήθως πραγματοποιείται σε μερικά λεπτά.

Η διαδικασία μέτρησης σακχάρου και χορήγηση ινσουλίνης είναι κατά κανόνα, εύκολη, γρήγορή και γίνεται υπεύθυνα από έμπειρους νοσηλευτικούς λειτουργούς. Πάντοτε παρέχεται καλής ποιότητας φροντίδας στον ασθενή.

Η διαδικασία μέτρησης σακχάρου και χορήγηση ινσουλίνης, αφορά πρωτίστως το συμφέρον του ασθενή και πάντοτε κάτω από τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

Κατά κανόνα, στην δειγματοληψία αίματος υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο πρόκλησης ήπιου πόνου στον ασθενή κατά την διάρκεια εμβολής της βελόνας. Σε καμία περίπτωση δεν θα προκληθεί περιττή ταλαιπωρία στον ασθενή, πέραν εκείνης της έμφυτης ταλαιπωρίας που ενδέχεται να υπάρξει.

Για το αναμενόμενο κόστος της υπηρεσίας χωρίς ενδεχόμενες επιπλοκές, αποταθείτε στην εταιρεία μας, στο τηλέφωνο 22311100. Υπάρχει, επίσης, ενδεχόμενο οικονομικής επιβάρυνσης πέραν του κόστους της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί στον ασθενή. Σε τέτοια περίπτωση ο ασθενής πάντοτε ενημερώνεται προηγουμένως, εκτός στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν έτυχε πλήρους ενημέρωσης της εν λόγω υπηρεσίας από το διάβασμα του κειμένου, μπορεί να αποταθεί τηλεφωνικώς στην εταιρεία A. MALTEZOS NURSE FOR YOU LTD στο 22311100 και να ζητήσει συγκεκριμένη πληροφόρηση. Η πιο πάνω είναι ενδεικτική ενημέρωση και δεν αποσκοπεί στην πλήρη και εξαντλητική ενημέρωση του ασθενούς. Η πιο πάνω πληροφόρηση δεν μπορεί να εκληφθεί ως υποκατάσταση ιατρικών γνωματεύσεων. Για εξατομικευμένη ενημέρωση αποταθείτε στον θεράποντα ιατρό σας.

Υπάρχει κατά την διάρκεια λειτουργίας του γραφείου μεταξύ των ωρών 0830-1830 διαθέσιμο προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει την οποιαδήποτε περεταίρω πληροφόρηση σας για την μέτρηση σακχάρου και χορήγηση ινσουλίνης. Πάντοτε η παρεχόμενη υπηρεσία, παρέχεται από έμπειρο προσωπικό με την επίδειξη ανάλογου σεβασμού προς την προσωπική ζωή του ασθενούς.