Παρακολούθηση ζωτικών σημείων

Παρακολούθηση ζωτικών σημείων

Τα ζωτικά σημεία αποτελούν ένα σύνολο μετρήσεων, αναγκαίων για τη γενική κλινική εικόνα του ασθενούς, ώστε να καθοριστεί πολλές φορές η χορήγηση των κατάλληλων φαρμάκων. Όλες οι αναγκαίες μετρήσεις των ζωτικών σημείων γίνονται στην οικία ή στον τόπο διαμονής του ασθενή.

Οι μετρήσεις ζωτικών σημείων περιλαμβάνουν:

  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
  • Οξυμετρία
  • Μέτρηση καρδιακών σφύξεων/παλμών
  • Μέτρηση σακχάρου
  • Θερμοκρασία

Οι πιο πάνω μετρήσεις ζωτικών σημείων καταγράφονται από έμπειρο και εγγεγραμμένο νοσηλευτικό λειτουργό.

Η μέτρηση και καταγραφή ζωτικού σημείου γίνεται ως ακολούθως:

Θερμοκρασία. Η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος κυμαίνεται ανάμεσα στους 36ο C με 37,4ο C. Η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί από το στόμα (υπογλώσσια), τη μασχάλη, το αυτί, το μέτωπο και το ορθό.

Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας εκτός από το αναλογικό και το ψηφιακό θερμόμετρο, υπάρχει και ο αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας με υπέρυθρη ακτινοβολία.

Αναπνοές. Στους υγιείς ενήλικες και σε κανονικές συνθήκες ο αριθμός των αναπνοών ανέρχεται σε 16-20 ανά λεπτό. Για την εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας αξιολογείται ο ρυθμός, η συχνότητα και το βάθος των αναπνοών.

Σφύξεις. Τα στοιχεία του αρτηριακού σφυγμού που εκτιμώνται είναι η συχνότητα, ο ρυθμός και το εύρος του παλμού. Ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός είναι φλεβοκομβικός.

Αρτηριακή Πίεση. Η συστολική πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 mmHg και η διαστολική πίεση τα 80 mmHg.

Η αναμενόμενη διάρκεια της παρακολούθησης και καταγραφής των ζωτικών σημείων ποικίλει και διαφοροποιείται από διάφορους παράγοντες, όπως η συνεργασία του ασθενή με τον νοσηλευτή. Συνήθως πραγματοποιείται σε μερικά λεπτά.

Η διαδικασία παρακολούθησης και καταγραφής ζωτικών σημείων είναι κατά κανόνα, εύκολη, γρήγορη και γίνεται υπεύθυνα από έμπειρους νοσηλευτικούς λειτουργούς.

Στην καταγραφή ζωτικών σημείων αίματος δεν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης πόνου στον ασθενή. Σε καμία περίπτωση δεν θα προκληθεί ταλαιπωρία στον ασθενή.

Η παρακολούθηση και καταγραφή ζωτικών σημείων πραγματοποιείται με σκοπό την άμεση ενημέρωση του θεράποντος ιατρού σε περιπτώσεις αποκλίσεων των τιμών ζωτικών σημείων από το φυσιολογικό εύρος τιμών. Πάντοτε γίνεται η παρακολούθηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων είτε εφόσον υπάρχει οδηγία του θεράποντος ιατρού είτε λόγω νοσηλευτικής εκτίμησης.

Κατά κανόνα η καταγραφή ζωτικών σημείων, δίνει την δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να διαγνώσει με περισσότερη ασφάλεια την περεταίρω θεραπεία του ασθενή. Προκύπτει ως όφελος, η διάγνωση στον επιτρεπόμενο βαθμό, τι ακριβώς αντιμετωπίζει ο ασθενής και οι ενδεχόμενες προτεινόμενες θεραπείες από τον θεράποντα ιατρό.

Για το αναμενόμενο κόστος της υπηρεσίας χωρίς ενδεχόμενες επιπλοκές, αποταθείτε στην εταιρεία μας, στο τηλέφωνο 22311100. Υπάρχει, επίσης, ενδεχόμενο οικονομικής επιβάρυνσης πέραν του κόστους της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί στον ασθενή. Σε τέτοια περίπτωση ο ασθενής πάντοτε ενημερώνεται προηγουμένως, εκτός στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν έτυχε πλήρους ενημέρωσης της εν λόγω υπηρεσίας από το διάβασμα του κειμένου, μπορεί να αποταθεί τηλεφωνικώς στην εταιρεία A. MALTEZOS NURSE FOR YOU LTD στο 22311100 και να ζητήσει συγκεκριμένη πληροφόρηση. Η πιο πάνω είναι ενδεικτική ενημέρωση και δεν αποσκοπεί στην πλήρη και εξαντλητική ενημέρωση του ασθενούς. Η πιο πάνω πληροφόρηση δεν μπορεί να εκληφθεί ως υποκατάσταση ιατρικών γνωματεύσεων. Για εξατομικευμένη ενημέρωση αποταθείτε στον θεράποντα ιατρό σας.

Υπάρχει κατά την διάρκεια λειτουργίας του γραφείου μεταξύ των ωρών 0830-1830 διαθέσιμο προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει την οποιαδήποτε περεταίρω πληροφόρηση σας για την παρακολούθηση ζωτικών σημείων. Πάντοτε η παρεχόμενη υπηρεσία, παρέχεται από έμπειρο προσωπικό με την επίδειξη ανάλογου σεβασμού προς την προσωπική ζωή του ασθενούς