Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα

Η εισαγωγή ρινογαστρικού σωλήνα είναι η διαδικασία όπου ένας εύκαμπτος σωλήνας εισάγεται μέσω της μύτης στο στομάχι. Αυτός ο σωλήνας χρησιμοποιείται για αφαίρεση του περιεχομένου του στομάχου ή την παροχή διατροφής και φαρμάκων σε άτομα που δεν μπορούν να φάνε ή να καταπιούν κανονικά.

Κατά κανόνα, τα ακόλουθα βήματα ακολουθούνται για την εισαγωγή ρινογαστρικού σωλήνα:

  1. Το άτομο τοποθετείται συνήθως καθιστός ή ξαπλωμένος με το κεφάλι του να γέρνει ελαφρώς προς τα πίσω.
  2. Χορηγείτε τοπικό αναισθητικό για να ελαχιστοποιηθεί η ενόχληση.
  3. Το άτομο μπορεί να κληθεί να καταπιεί ή να πάρει γουλιές νερό για να βοηθήσει την καθοδήγηση του σωλήνα προς το στομάχι.
  4. Η ορθότητα θέσης του σωλήνα επιβεβαιώνεται μέσω ακροαστικής εξέτασης εισαγωγής αέρος με σύριγγα ή αναρροφώντας το περιεχόμενο του στομάχου επίσης με σύριγγα.
  5. Ο σωλήνας είναι κολλημένος με ασφάλεια στη μύτη του ατόμου για να αποφευχθούν ατυχήματα μετακίνησής του

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εισαγωγή ρινογαστρικού σωλήνα είναι μια ιατρική διαδικασία που πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.