Υποκλυσμός

Υποκλυσμός

Ο Υποκλυσμός είναι η διαδικασία αποσυμφόρησης του εντέρου, με την χρήση ειδικού φυσικού διαλύματος. Διαχωρίζεται σε δύο είδη, τον Υψηλό Εκκενωτικό Υποκλυσμό και το Χαμηλό Εκκενωτικό Υποκλυσμό. Ο Υποκλυσμός γίνεται από έμπειρο και εγγεγραμμένο νοσηλευτικό λειτουργό. Κατά κανόνα, η επιλογή της μεθόδου εναπόκειται στο θεράπων ιατρό.

Όταν αφορά Χαμηλό Εκκενωτικό Υποκλυσμό, το ειδικό φυσικό διάλυμα εισάγεται στο ορθό με αργή έγχυση μέσω ρύγχους (το ακραίο τμήμα του φαρμακευτικού σκευάσματος), ενώ όταν αφορά Υψηλό Εκκενωτικό Υποκλυσμό το διάλυμα εισάγεται μέσω ειδικού σωλήνα αερίων (καθετήρα).

Σκοπός του υποκλυσμού είναι ο περισταλτισμός του εντέρου για διευκόλυνση στην αποβολή του περιεχομένου του. Το ειδικό φυσικό διάλυμα που εισάγεται στο ορθό, διασπάει τη μάζα των κοπράνων, λειαίνει το τοίχωμα του ορθού και πυροδοτεί το αντανακλαστικό της αφόδευσης. Ο υποκλυσμός γίνεται στην οικία ή στον τόπο διαμονής του ασθενή.

(Κατά κανόνα,) η υπηρεσία παρέχεται στον ασθενή την ίδια ημέρα. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει κατόπιν ραντεβού την επόμενη μέρα.

Η αναμενόμενη διάρκεια του υποκλυσμού ποικίλει και διαφοροποιείται από διάφορους παράγοντες, όπως η συνεργασία του ασθενή με τον νοσηλευτή. Η διαδικασία υποκλυσμού είναι κατά κανόνα, εύκολη, γρήγορη και γίνεται υπεύθυνα από έμπειρους νοσηλευτικούς λειτουργούς.

Κατά κανόνα, στον υποκλυσμό υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο πρόκλησης ήπιου πόνου στον ασθενή κατά την διάρκεια τοποθέτησης του ρύγχους ή του καθετήρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα προκληθεί περιττή ταλαιπωρία στον ασθενή, πέραν εκείνης της έμφυτης ταλαιπωρίας που ενδέχεται να υπάρξει λόγω της τοποθέτησης του ρύγχους ή του καθετήρα στο ορθό του ασθενή.

Ενδείξεις Εφαρμογής:

  • Χρόνια δυσκοιλιότητα ή μετά από 2 συνεχόμενες ημέρες χωρίς κένωση
  • Πριν από ενδοσκόπηση του εντέρου ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις
  • Πριν από την εισαγωγή σε χειρουργείο

Ο χρόνος δράσης του Υποκλυσμού ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς (εάν είναι κατακλιμένος ή περιπατητικός) και τις ημέρες που έχει να ενεργηθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποδώσει άμεσα, παρόντος του νοσηλευτή, ή στις επόμενες ώρες, αλλά υπάρχει πιθανότητα και μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Για το αναμενόμενο κόστος της υπηρεσίας χωρίς ενδεχόμενες επιπλοκές, αποταθείτε στην εταιρεία μας, στο τηλέφωνο 22311100. Υπάρχει, επίσης, ενδεχόμενο οικονομικής επιβάρυνσης πέραν του κόστους της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί στον ασθενή. Σε τέτοια περίπτωση ο ασθενής πάντοτε ενημερώνεται προηγουμένως, εκτός στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν έτυχε πλήρους ενημέρωσης της εν λόγω υπηρεσίας από το διάβασμα του κειμένου, μπορεί να αποταθεί τηλεφωνικώς στην εταιρεία A. MALTEZOS NURSE FOR YOU LTD στο 22311100 και να ζητήσει συγκεκριμένη πληροφόρηση. Η πιο πάνω είναι ενδεικτική ενημέρωση και δεν αποσκοπεί στην πλήρη και εξαντλητική ενημέρωση του ασθενή. Η πιο πάνω πληροφόρηση δεν μπορεί να εκληφθεί ως υποκατάσταση ιατρικών γνωματεύσεων. Για εξατομικευμένη ενημέρωση αποταθείτε στον θεράποντα ιατρό σας.

Υπάρχει κατά την διάρκεια λειτουργίας του γραφείου μεταξύ των ωρών 0830-1830 διαθέσιμο προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει την οποιαδήποτε περεταίρω πληροφόρηση σας για τον υποκλυσμό. Πάντοτε η παρεχόμενη υπηρεσία, παρέχεται από έμπειρο προσωπικό με την επίδειξη ανάλογου σεβασμού προς την προσωπική ζωή του ασθενούς.